Home

Elektronické portfolio (také e-portfoliodigitální portfolio nebo online portfolio) je soubor dokumentů a jiných objektů v elektronické podobě spravovaný uživatelem a publikovaný obvykle na webu. E-portfolio může vedle samotného textu obsahovat také multimediální prvky (např. videa, animace apod.), dále příspěvky na blogu nebo odkazy na jiné dokumenty či webové stránky. Via Wiki